Chương trình:Gateway tiếp nhận dữ liệu KCB
 
Phiên bản:1.0.0.60
 
Bản quyền:Bộ Y Tế
 
Yêu cầu cài đặt:
 
  • Microsoft .NET Framework 4.5 (x86 and x64)
Nếu chương trình đã được cài đặt trước đó, bạn có thể chạy ứng dụng ngay. Nếu chưa cài đặt, nhấn vào nút cài đặt phía dưới để tiến hành cài đặt.
Cài đặt